Regulations

TERMS AND CONDITIONS OF ONLINE SHOP
www.GINOO.pl

These regulations define, among other things, the rules for concluding sales agreements through the shop, the most important information about the Seller, the Shop and the Consumer's rights.

 

Spis treści:

§1. Definitions
§2. Contact with the Seller
§3. Technical requirements
§4. Shopping in the Shop
§5. Payments
§6. Order completion
§7. Right of withdrawal
§8. Exceptions to the right of withdrawal
§9. Reklamacje
§10. Personal data
§11. Objections

Annex No. 1: Model withdrawal form

 

§1. Definitions

Working days - days from Monday to Friday with the exception of public holidays.
Account - regulated by separate regulations free-of-charge function of the Store (service provided electronically), through which the Buyer may set up his individual Account in the Store.
Consumer - a Consumer within the meaning of the Civil Code.
Buyer, Customer - any entity buying from the Store.
Regulations - these Regulations.
Shop - GINOO online shop operated by the Seller at https://www.ginoo.pl.
Seller - LECHOSŁAW HAJEK, entrepreneur conducting business activity under the name GINOO Lechosław Hajek, registered in the Central Register of Business Activity and Information, maintained by the minister responsible for economy, NIP 548-102-17-44, REGON no. 70483774, 12 Jaworowa Street, 43-400 Cieszyn.

 

§2. Contact with the Seller

 1. Postal address: ul. Jaworowa 12, 43-400 Cieszyn.
 2. E-mail address: info@ginoo.pl
 3. Contact phone number in Polish: 509 641 196 (Lechosław Hajek).
 4. Contact phone number in Polish and English: (+48) 791 461 261 (Michał Hajek).
 5. To contact the Store in languages other than Polish and English, please contact us by e-mail.

 

§3. Wymogi techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne będzie:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu;
  2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Do złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§4. Zakupy w sklepie

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie dla klientów przedstawione są w formie cen netto oraz cen brutto.
 2. Ceny podawane w Sklepie internetowym GINOO są zależne od wybranej wersji językowej strony:
  1. W przypadku polskiej wersji językowej ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN).
  2. W przypadku angielskiej wersji językowej ceny wyrażone są w funtach brytyjskich (GBP).
  3. W przypadku niemieckiej wersji językowej ceny wyrażone są w euro (EUR).
  4. W przypadku czeskiej wersji językowej ceny wyrażone są w koronach czeskich (CZK).
 3. Sklep GINOO zastrzega sobie prawo do zmiany cen, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę Sklepu. W przypadku, gdy cena podana na potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się
  w Sklepie internetowym w momencie składania zamówienia Klient ma prawo do odstąpienia od umowy.
 4. Zakupy w Sklepie internetowym GINOO mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające aktywne konto poczty elektronicznej. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie Sklepu: http://www.ginoo.pl, wybór formy płatności i odbioru lub wysyłki zamówienia oraz zaakceptowanie płatności za zamówienie. Klient,
  w uzasadnionych przypadkach, może również dokonać zakupu poprzez formularz kontaktowy (w tym celu Klient zostanie poproszony o podanie wszystkich informacji niezbędnych do złożenia zamówienia oraz o jego potwierdzenie i opłacenie po otrzymaniu od Sklepu odpowiedniej wiadomości e-mail).
 5. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 6. Po dodaniu towaru do koszyka w Sklepie, Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 8. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 10. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 

§5. Płatności

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pośrednictwem bramki płatniczej „imoje” (Płatność BLIK, Przelewy online lub Płatności kartą);
  3. gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
 2. W przypadku wybrania płatności online „imoje”, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest ING Bank Śląski.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia daną metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 

§6. Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. Jeżeli termin realizacji zamówienia wskazany w Sklepie miałby różnić się od rzeczywistego terminu realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym poinformowany najszybciej jak to możliwe.
 4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 6. Towar dostarczany jest na terytorium Unii Europejskiej. W przypadku zamówień z państw znajdujących się poza terytorium Unii Europejskiej Klient powinien skontaktować się ze Sklepem w celu uzgodnienia możliwości transportowych.
 7. Jeżeli transport zamówionych urządzeń miałby odbyć się poza granicami Polski, klient powinien skontaktować się ze Sklepem w tej sprawie jeszcze przed złożeniem zamówienia w celu uzgodnienia i indywidualnego przeliczenia kosztów transportu oraz możliwości transportowych.
 8. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia:
   • w przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia,
    a w przypadku, gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie;
   • niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru,
    w siedzibie Sklepu (lub w miejscu przez Sklep wskazanym), jest okazanie przez Klienta dowodu tożsamości oraz podanie przez niego numeru zamówienia.
 1. W przypadku braku w magazynie zamówionego towaru lub braku możliwości skompletowania zamówienia Klienta, w tym także, jeśli ich zakup od dostawców Sklepu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, bądź
  z powodu wydłużenia się czasu potrzebnego na produkcję sprzedawanych urządzeń, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekazując informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa do zrealizowania, Sklep może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (co skutkuje zwolnieniem Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia);
  2. anulowanie zamówienia wyłącznie w części, w której realizacja nie będzie możliwa w wyznaczonym terminie (w tym przypadku zamówienie zostanie zrealizowane w części możliwej do zrealizowania, a z obowiązku realizacji pozostałej części zamówienia Sklep zostanie zwolniony);
  3. zmianę terminu wysyłki zamówionego przez Klienta towaru na taki, w którym będzie możliwa realizacja całego zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia
  w sytuacji opisanej w ust. 8. niniejszej części Regulaminu (w tym także w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sklepu), Sklep dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie zostanie może zostać zrealizowane w terminie, a w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez podany przez niego w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej. W tego typu sytuacji Sklep może również anulować zamówienie w całości. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej powyżej, jeśli zapłata za zamówione towary została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą przez niego kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W przypadku, gdy sklep z jakichkolwiek przyczyn nie będzie w stanie zrealizować zamówienia, jak najszybciej powiadomi o tym kupującego, a także anuluje zamówienie tym samym odstępując od umowy z Klientem. Jeżeli zamówienie zostało wcześniej opłacone przez Kupującego - Sklep zwróci uzyskaną w ramach opisywanej transakcji należność, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez którąkolwiek ze stron.
 5. Jeśli zamówienie zostanie złożone (za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
  e-mailowo lub telefonicznie), jednocześnie Klient oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności i Regulaminem Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) i akceptuje ich postanowienia.
 6. W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki
  w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki jednocześnie spisując w obecności Kuriera protokół szkody oraz powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sklep telefonicznie kontaktując się z jednym z jego przedstawicieli lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@ginoo.pl
 7. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

§7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8. Regulaminu, w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie zakupionego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że w przypadku poczty tradycyjnej znaczenie będzie miała data stempla pocztowego).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy w formie załącznika pod niniejszym Regulaminem, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, ze Konsument wyśle informacje dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu przeznaczonego na odstąpienie od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca, po dokonaniu oględzin zwróconego przez Klienta urządzenia/towaru i nie stwierdzeniu jakichkolwiek uszkodzeń wyrządzonych przez Kupującego lub osób trzecich korzystających
  z urządzenia na jego odpowiedzialność, niezwłocznie zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyłączeniem kosztów dostarczenia zwracanego towaru.
  1. W przypadku odkrycia wspomnianych wcześniej uszkodzeń – kwota zwrotu płatności będzie pomniejszona o koszty naprawy urządzenia/towaru. Klient odpowiada bowiem finansowo za zmniejszenie wartości towaru wynikające
   z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania towaru.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.
 3. Towar powinien zostać zwrócony na adres: ul. Jaworowa 12, 43-400 Cieszyn niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 5. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 

§8. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Klientowi Sklepu.

 

§9. Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady urządzenia/towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
  1. W takim przypadku Kupujący ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy prosząc go o naprawę urządzenia/towaru. Naprawa przeprowadzana jest na koszt Sprzedawcy.
  2. Jeśli wada urządzenia/towaru jest niewielka, Sprzedawca może przesłać Kupującemu odpowiednie do naprawy komponenty/części zamienne oraz poinstruować go tak, aby umożliwić Klientowi samodzielną naprawę urządzenia/towaru.
 2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej wskazane w § 2. Regulaminu.
  1. Do reklamacji powinny zostać dodane:
   • dokładny opis powstałej wady;
   • zdjęcia lub materiały video, które przedstawiają w sposób dokładny
    i jednoznaczny powstałą wadę.
 3. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru do Siedziby Sprzedawcy znajdującej się pod adresem: ul. Jaworowa 12, 43-400 Cieszyn.
 4. Jeśli na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie. Co więcej:
   1. Gwarancja udzielona przez Gwaranta obejmuje wyłącznie odpowiedzialność za wady fabryczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Za wady fabryczne uważa się takie wady, które powodują, że urządzenie nie spełnia swoich funkcji wynikających z jego konstrukcji i przeznaczenia.
   2. Sklep zastrzega sobie, że odcienie kolorów urządzeń mogą delikatnie różnić się od tych znajdujących się na oferowanej palecie (RAL), co nie uprawnia Klienta do roszczenia gwarancyjnego (zdjęcia prezentujące oferowany Towar mają jedynie charakter poglądowy; rzeczywisty wygląd, w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem mogą zależeć od jakości i ustawień monitora, z którego korzysta Kupujący podczas składania zamówienia, z nasycenia kolorów itp.). Naturalne jest występowanie nalotów tlenku żelaza na częściach metalowych elementów montażowych (śruby, nakrętki, listwy zębate itp.).
   3. Karta gwarancyjna jest ważna tylko z pieczęcią punktu sprzedaży, podpisem oraz wpisanym rodzaje sprzętu. Jest przeznaczony do nauki ataku w siatkówce w salach gimnastycznych, halach sportowych o gładkiej, równej nawierzchni i nie może być używany do innych celów, tylko zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
   4. Duplikaty kart gwarancyjnych nie będą wydawane.
   5. Za wady fizyczne objęte gwarancją nie uważa się defektów spowodowanych:
    • nieprawidłowym montażem (niezgodnym z instrukcją montażu dostarczoną wraz z towarem przez producenta);
    • dewastacją;
    • uszkodzeniem mechanicznym urządzeń w trakcie eksploatacji;
    • pożarem lub inną klęską żywiołową;
    • kradzieżą elementów urządzeń;
    • wytarciem farby w miejscach intensywnie użytkowanych;
    • uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania, bądź przechowywania sprzętu.
   6. Termin gwarancji (liczony od momentu zakupu urządzenia przez Klienta):
    • 24 miesiące – urządzenie stalowe z elementami tworzyw sztucznych;
    • 6 miesięcy – podzespoły wymienione w urządzeniach (wymieniona część nie przedłuża trwania gwarancji całego urządzenia).
   7. Gwarancja ulega wygaśnięciu przed określonym terminem, jeśli:
    • urządzenie będzie użytkowane niezgodnie z jego przeznaczeniem;
    • urządzenie nie będzie konserwowane lub naprawiane częściami zamiennymi producenta lub przez niego poleconymi.
    • Podczas samodzielnej naprawy usterki urządzenia zostanie ono jakkolwiek zmodyfikowane przez Klienta/Użytkownika/Administratora obiektu, w którym urządzenie się znajduje.
 5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w §2. Regulaminu.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 7. W przypadku uznania reklamacji strony ustalają sposób i termin jej realizacji uwzględniając możliwości produkcyjne i wszelkie okoliczności mające wpływ na jej przebieg.
 8. W przypadku nieuznania reklamacji, wszystkie koszty związane z transportem zakupionego przez Klienta towaru pokrywa Klient.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§10. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§11. Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Wszystkie ewentualne spory sądowe mające związek ze Sklepem prowadzone są w sądzie właściwym dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. Okres przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe to czas nieokreślony ze względu na możliwość prowadzenia polityki rabatowej, chęć utrzymania kontaktu z klientami oraz przygotowywanie ofert specjalnych oraz informowanie o nowościach w Sklepie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednie ustawy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

......................, dn. ......................

..................................................
..................................................
(imię, nazwisko i adres konsumenta)

 

GINOO Lechosław Hajek
ul. Jaworowa 12
43-400 Cieszyn

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy
nr .......... zawartej dnia ........................ dotyczącej zakupu towaru:

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(nazwa towaru)

 

............................................................
        (czytelny podpis konsumenta)

 

REGULAMIN KONTA
www.GINOO.pl

Regulamin konta w sklepie internetowym www.ginoo.pl

 

Spis treści:

§1. Definicje
§2. Kontakt ze Sprzedawcą
§3. Wymogi techniczne
§4. Konto
§5. Reklamacje
§6. Dane osobowe
§7. Zastrzeżenia

 

§1. Definicje

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Sklep - sklep internetowy GINOO.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.ginoo.pl

Sprzedawca – LECHOSŁAW HAJEK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GINOO Lechosław Hajek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki
i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 548-102-17-44, nr REGON 70483774, ul. Jaworowa 12, 43-400 Cieszyn.

 

§2. Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres pocztowy: ul. Jaworowa 12, 43-400 Cieszyn
 2. Adres e-mail: info@ginoo.pl
 3. Telefon do kontaktu w jęz. polskim: 509 641 196 (Lechosław Hajek)
 4. Telefon do kontaktu w jęz. polskim i w jęz. angielskim: (+48) 791 461 261 (Michał Hajek)

 

§3. Wymogi techniczne

 1. W celu założenia i dla prawidłowego funkcjonowania Konta potrzebne jest:
  1. Aktywne konto e-mail.
  2. Urządzenie z dostępem do Internetu.
  3. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

 

§4. Konto

 1. Założenie konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielną edycję danych Kupującego.
 3. W celu założenia konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: info@gimoo.pl czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

 

§5. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail: info@gimoo.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać między innymi z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§7. Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4. Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3. są:
  1. Konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu.
  2. Poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi.
  3. Zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku, gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy: info@ginoo.pl, czego skutkiem będzierozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji, gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

Copyrights 2020 By Ginoo Created By StronyDlafirm.eu